Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

ELEKTROTEHNIKA (Elektrotehnika; Elektronika)

Navedeni Studijski programi obuhvataće tehničku naučnu oblast u elektrotehničkom inžinjerstvu, prvog ciklusa akademskih studija i  biće u trajanju četiri godine (240 ECTS), drugi ciklus (magistar studije) u trajanju od godinu (60 ECTS) i trajanju od dvije godine dana (120 ECTS) i treći ciklus (doktorske studije) u trajanju od tri godine (180 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani inženjer elektrotehnike  na osnovu odabranih izbornih predmeta na odabranom modulu – 240 ECTS.

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar elektrotehnike – 60 ECTS.

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor elektrotehničkih nauka– 180 ECTS.

Završetkom akademskih studija na studijskom programu Elektrotehničko inženjerstvo, student stiče opšte sposobnosti i predmetno specifične sposobnosti

Studijski program Elektrotehnike ima za cilj da osposobi studente za izgradnju, instalaciju, ispitivanje, eksploataciju i projektovanje uređaja, podsistema i sistema u oblasti elektrotehnike.

Strateški ciljevi ELELEKTROTEHNIČKE škole su najvećim dijelom ostvareni transformacijom Škole u školu elektrotehnike akademskih studija, odnosno dobijanjem akreditacije i dozvole za rad sa statusom Univerziteta.

Univerzitet elektrotehnike akademskih studija u svojim strateškim ciljevima će se zalagati za:

  • ostvarivanje i unapređivanje akreditovanih studijskih programa;
  • dobijanje akreditacije za specijalističke akademske studije;
  • kadrovsko jačanje Univerziteta;
  • podizanje sopstvenog kadrovskog podmlatka;
  • usavršavanje nastavnog procesa kroz nabavku savremene opreme i učenja;
  • izdavanje udžbenika i priručnika u štampanoj i elektronskoj formi;
  • unapređivanje uslova rada i zaštita zdravlja zaposlenih i studenata;
  • zaštitu životne sredine, i zaštitu na radu;
  • povećavanje prihoda Univerziteta.

Osnovne studije se izvode kroz frontalni i grupni oblik nastave. Najveći broj predmeta primenjuje hibridni model nastavnih metoda “prvo teorija” i”prvo praksa”. Predmeti koji ne predviđaju praktični deo nastave nude studentima izradu pismenih, usmenih, grupnih i/ili individualnih projekata i analizu studije slučaja.