Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

RAZREDNA NASTAVA (Profesor razredne nastave;)

Studijski program RAZREDNE NASTAVE na osnovnim akademskim studijama prvi ciklus traje četiri godine, na kojima se stiče 240 ECTS bodova. Drugi ciklus (master studije) traje dva semestra na kojima se stiče 60 ECTS i treći ciklus (doktorske studije) koji traje tri godine na kojem se stiče 180 ECTS

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani profesor razredne nastavena osnovu odabranih izbornih predmeta na odabranom modulu  – 240 ECTS.

Student koji odbrani magistarsi rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar profesor razredne nastave na osnovu odabranih izbornih predmeta na odabranom modulu – 60 ECTS.

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor profesor razredne nastave – 180 ECTS.

Nakon studija, profesor razredne nastave bit će osposobljeni za rad : teorijskog i praktičnog razumijevanja fenomena odgoja i nastavnog rada u području primarne edukacije, sposobnost struktuiranja profesionalizacije učiteljskog poziva, praćenje savremenih tokova u području primarne edukacije, sposobnost uočavanja i istraživanja aktuelnih problema na polju školskog odgoja i nastave u području primarne edukacije, metodološke osposobljenosti istraživanja problema i fenomena u području primarne edukacije, za permanentno usavršavanje, cjeloživotno i samousmjereno učenje u području struke, ostvarivanja saradnje s društvenom sredinom i različitim faktorima odgojno-obrazovnog rada u području primarne edukacije.

Studijski program Razredna nastava koncipiran je po uzoru na evropske i svjetske studije primarnog odgoja i obrazovanja. Težište studija predstavlja interaktivni i interdisciplinarni nastavni proces, osposobljavanje studenata za cjeloživotno učenje, usvajanje vještina koje će im pomoći da se lako prilagode promjenama na tržištu, te, prije svega, praktični rad studenta ne samo u okviru fakulteta nego i unutar raznih medijskih, vladinih i nevladnih organizacija s kojima Odsjek za razredna nastava ima saradnju. Studenti se tako već kroz studij postepeno uvode i upoznaju s budućim poslovnim okruženjem, nastavom, menadžmentom u javnom i nevladinom sektoru, stručanjacima za primarni odgoj i obrazovanje. Odsjek također podstiče studente da posjećuju brojne dodatne edukacije, seminare, koriste europske i svjetske programe razmjene studenta, a periodično organizira i studijska putovanja.