Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

PRAVO (Opšte pravo; Privredno pravo, Bezbjednost)

Studiјski program јe koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaraciјom. Njegov prevashodni cilj јe pružanje sadržaјnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za kvalitetno djelovanje na polju prava i rješavanje konkretnih pravnih problema, pri čemu јe akcenat stavljen na privredno pravne predmete i opšte pravo.

Privredni razvoj je strateški cilj kome svako društvo teži, jer snaga jedne države jeste u njenoj ekonomskoj snazi i privrednom prosperitetu. Uspešnost na tom polju velikim dijelom zavisi od profesionalizma i sposobnosti stručnjaka iz ovog domena. Stoga, ovaj studijski program pruža kvalitetnu edukaciju studenata za oblast pravnih odnosa. Ovaj studijski program sadrži predmete koji predstavljaju dobar temelj za razumijevanje i rješavanje situacija iz pravne i privredno pravne oblasti i robno-novčanih odnosa i bezbjednosti u obavljanju svih vrsta poslova prometa robe i kapitala.

Diplomirani pravnik Privredno–pravnog i bezbjednosnog studijskog programa za privredu, pravosuđe i bezbjednost, stiče znanja iz tradicionalnih opšteobrazovnih pravnih predmeta, ali akcenat je stavljen na predmete, koji predstavljaju dobar temelj za razumijevanje i rješavanje situacija iz privredno pravne i bezbjednosne oblasti i robno novčanih odnosa. Na ovaj način, diplomiranim studentima se pruža mogućnost razvoja karijere prvenstveno u privredno- pravnoj oblasti u okviru pravosudnog sistema i privrednog sektora.

Osnovne akademske studije traju 4 godine i nose 240 ECTS bodova.Drugi ciklus (magistar studije) traje dva semestra i nose 60 ECTS bodova i treći ciklus (diplomske studije) traje tri godine i nose 180 ECTS bodova.

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani pravnik – 240 ECTS, na odabranom modulu.

Student koji odbrani master rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar  prava– 60 ECTS.

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor pravnih nauka– 180 ECTS.

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz prakse.