Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

PRIJAVLJIVANJE I UPIS KANDIDATA ZA I, II i III CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA UNIVERZITET „PRIVREDNA AKADEMIJA“ BRČKO DISTRIKT BiH

I. CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih akademskih prijavljuje se na odabrani  fakultet i polaže ispit  za proveru znanja,  odnosno  sklonosti i sposobnosti.

Predupisno testiranje, posredstvom rješavanja testova koji su postavljeni na sajtu Univerziteta i obavlja se u prostorijama Univerziteta „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH. Testiranje se može obaviti i elektronskim putem posredstvom sajta www.privrednaakademija.edu.ba

Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu: opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, uspeha na maturi i rezultata postignutog na ispitu za provjeru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti. Rang-lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim mjerilima. Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosječnih ocjena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na ispitu za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti, kandidat može da osvoji do 60 bodova.

Fakultet utvrđuje Privremenu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na Privremenoj rang-listi nije utvrđen na način predviđen Pravilnikom, može podneti žalbu Nastavno-naučnom veću fakulteta na kome je konkurisao za prijem, u roku od tri dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste. Vijeće fakulteta, u roku od 24 sata od prijema, rješava predmet po žalbi. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

- diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija)
- svedočanstva od I do IV razreda srednje škole (originali ili overene fotokopije)
- elektronski očitanu ličnu kartu ili izvod iz matične knjige rođenih
- potvrda o položenom ispitu za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti
- 2 fotografije za indeks
- indeks
- 2 ŠV (obrasca koja obezbeđuje Univerzitet)
- dokaz o uplati školarine.

Šta treba da znate o procesu upisa na željeni studijski progam?

01.

Izbor studijskog program

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih akademskih prijavljuje se na odabrani fakultet i polaže ispit za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti.

02.

Predupisno testiranje

Predupisno testiranje, posredstvom rješavanja testova koji su postavljeni na sajtu Univerziteta i obavlja se u prostorijama Univerziteta „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH.

03.

Online testiranje

Testiranje se može obaviti i elektronskim putem posredstvom sajta www.privrednaakademija.edu.ba

04.

Upisna dokumentacija

- diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija)
- svedočanstva od I do IV razreda srednje škole (originali ili overene fotokopije)
- elektronski očitanu ličnu kartu ili izvod iz matične knjige rođenih
- potvrda o položenom ispitu za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti
- 2 fotografije za indeks
- indeks - 2 ŠV (obrasca koja obezbeđuje Univerzitet) - dokaz o uplati školarine.

05.

Rangiranje kandidata

Rang-lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim mjerilima. Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosječnih ocjena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na ispitu za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti, kandidat može da osvoji do 60 bodova.

06.

Konačna rang lista

Vijeće fakulteta, u roku od 24 sata od prijema, rješava predmet po žalbi. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima

II. CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA

USLOVI UPISA:

– ostvarenih 240 ESPB na prethodnom nivou studija;
– dokaz o znanju jednog stranog jezika, na nivou da se može služiti naučnom literaturom na tom jeziku.

Dokumenta potrebna za upis:

– overena fotokopija diplome studija I stepena
– izvod iz matične knjige rođenih i lična karta
– dve fotografije za indeks

III. CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA

USLOVI UPISA:

– ostvarenih 300 ESPB na prethodnim nivoima studija;
– dokaz o znanju jednog stranog jezika, na nivou da se može služiti naučnom literaturom na tom jeziku.

Komisija za prijem na doktorske akademske studije cijeniće ispunjenost formalnih i suštinskih uslova za upis na predmetne studije.

Dokumenta potrebna za upis:

– overena fotokopija diplome studija I i II stepena
– izvod iz matične knjige rođenih i lična karta
– dve fotografije za indeks
– biografija.
– motivaciono pismo
– naučne radove, koji pokazuju kandidatovu sklonost za doktorske studije
– dokaz o znanju jednog svetskog jezika.

Često postavljena pitanja

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih akademskih prijavljuje se na odabrani  fakultet i polaže ispit  za proveru znanja,  odnosno  sklonosti i sposobnosti.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu: opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, uspeha na maturi i rezultata postignutog na ispitu za provjeru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti.

Predupisno testiranje obavlja se u prostorijama Univerziteta „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH a može obaviti i elektronskim putem posredstvom sajtaUniverziteta.

Pored redovne nastave u prostorijama Univerziteta biće omogućeno praćenje nastave putem online predavanja.

Za dodatna pitanja

Popunite upitnik