Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Bachelor of Economics – 240 ECTS