Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Bachelor Humanist – 240 ECTS

Bachelor Humanist