Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Bachelor’s Degree – Security And Criminalistics – 240 ECTS

Bachelor’s Degree – Security And Criminalistics