Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Savremeni nastavni planovi

Univerzitet nudi savremene nastavne planove i programe, kao i programe učenja na daljinu, po najsavremenijim metodama koje se primjenjuju u savremenim industrijskim centrima. Cilj nam je da osposobimo mlade da budu konkurentni na tržištu rada te da budu sposobni uključiti se u savremene poslovne tokove.

Univerzitet „Privredna akademija“ Brčko distrikta BiH raspolaže sa preko 5.000 m2 prostora a što je podijeljeno tako da se najveći dio praktične nastave može obavljati upravo u prostorijama Univerziteta, kao što su radio i televizijski studio, univerzitetska poluklinika i sl.

Kako se upisati?

Osnivanjem Univerziteta “PRIVREDNA AKADEMIJA” Brčko distikt BiH, koji obuhvata Poslovno-pravni fakultet, Fakultet tehničkih nauka i Pedagoški fakultet, stvara se platforma za pokretanje novih visokoškolskih studijskih programa, koje su trenutno na području Brčko distrita zapostavljeni i nerazvijeni. Omogućila bi se prilagođenost studijskih programa potrebama studiranja regionalnog stanovništva.

Takođe primjenom novih tehnologija online studiranja biće omogućeno školovanje studentima iz drugih sredina koji nisu u mogućnosti da pohađaju redovnu nastavu.