Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor menadžmenta, opšti smjer – 180 ECTS

Doktor menadžmenta, opšti smjer