Magistar muzičke umjetnosti, smjer kompozicija – 60 ECTS

Magistar muzičke umjetnosti, smjer kompozicija