Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor tehničkih nauka iz oblasti elektroenergetike – 180 ECTS

Elektroenergetika