Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktorske studije – Građevinsko inženjerstvo

Opšta građevina; Arhitektura; Rudarstvo; Geologija; Geodezija; Šumarstvo; Hortikultura

Doktor nauka ( iz određenih oblasti); Doktor biotehničkih nauka ( iz određenih oblasti)

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor nauka  iz određenih oblasti ili doktor biotehničkih nauka iz određenih oblasti  – 180 ECTS.

Doktor nauka iz oblasti građevinarstva je akademski naziv koji se dodjeljuje osobama koje su uspješno završile doktorske studije iz oblasti građevinarstva i stekle napredno znanje u tom području. Osoba s ovim akademskim nazivom ima široko znanje u području projektovanja, izgradnje i održavanja građevinskih objekata, uključujući zgrade, mostove, tunele i ceste. Takođe, doktor nauka iz oblasti građevinarstva ima sposobnost provođenja istraživanja u ovom području i iznošenja novih ideja i inovacija.

Doktor nauka iz oblasti arhitekture je akademski naziv koji se dodjeljuje osobama koje su uspješno završile doktorske studije iz oblasti arhitekture i stekle napredno znanje u tom području. Osoba s ovim akademskim nazivom ima široko znanje u području projektovanja i planiranja arhitektonskih objekata, uključujući zgrade, kuće, javne prostore i pejzaže. Takođe, doktor nauka iz oblasti arhitekture ima sposobnost provođenja istraživanja u ovom području i iznošenja novih ideja i inovacija.

Doktor nauka iz oblasti rudarstva je akademski naziv koji se dodjeljuje osobama koje su uspješno završile doktorske studije iz oblasti rudarstva i stekle napredno znanje u tom području. Osoba s ovim akademskim nazivom ima široko znanje o procesima eksploatacije mineralnih sirovina, procesima obrade i prerađivanja sirovina, te o ekološkim i društvenim aspektima rudarstva. Takođe, doktor nauka iz oblasti rudarstva ima sposobnost provođenja istraživanja u ovom području i razvijanja novih tehnologija i inovacija za unaprjeđenje rudarske industrije.

Doktor nauka iz oblasti geologije je akademski naziv koji se dodjeljuje osobama koje su uspješno završile doktorske studije iz oblasti geologije i stekle napredno znanje u tom području. Osoba s ovim akademskim nazivom ima široko znanje o geološkim procesima, geološkoj istoriji, mineralima i stijenama, kao i o različitim geološkim strukturama. Takođe, doktor nauka iz oblasti geologije ima sposobnost provođenja istraživanja u ovom području, razvijanja novih tehnologija i inovacija, kao i primjene svojih znanja u različitim industrijskim granama koje koriste geološke resurse.

Doktor nauka iz oblasti geodezije je akademski naziv koji se dodjeljuje osobama koje su uspješno završile doktorske studije iz oblasti geodezije i stekle napredno znanje u tom području. Osoba s ovim akademskim nazivom ima široko znanje o mjerenjima i mapiranju zemljine površine, geodetskim referentnim sistemima, geodetskim instrumentima i metodama, geodetskoj infrastrukturi i upravljanju geoprostornim podacima. Takođe, doktor nauka iz oblasti geodezije ima sposobnost provođenja istraživanja u ovom području, razvijanja novih tehnologija i inovacija te primjene svojih znanja u različitim granama industrije, kao što su građevinarstvo, infrastruktura, geoinformacijski sistemi, istraživanje i druge slične oblasti.

Doktor biotehničkih nauka u oblasti šumarstva je akademski naziv koji se dodjeljuje osobama koje su uspješno završile doktorske studije iz oblasti šumarstva i stekle napredno znanje u tom području. Osoba s ovim akademskim nazivom ima široko znanje o upravljanju šumama, šumskoj ekologiji, genetici i uzgoju šumskog drveća, zaštiti šuma od štetočina i bolesti te korištenju šumskih resursa. Takođe, doktor biotehničkih nauka u oblasti šumarstva ima sposobnost provođenja istraživanja u ovom području, razvijanja novih tehnologija i inovacija, kao i primjene svojih znanja u različitim industrijama koje koriste šumske resurse, poput drvne industrije, papirne industrije, energije iz biomase i drugih.

Doktor biotehničkih nauka u oblasti hortikulture je akademski naziv koji se dodjeljuje osobama koje su uspješno završile doktorske studije iz oblasti hortikulture i stekle napredno znanje u tom području. Osoba s ovim akademskim nazivom ima široko znanje o uzgoju biljaka, genetici i selekciji biljaka, fitopatologiji, fiziologiji biljaka, primjeni agrotehnike, zaštiti bilja od štetočina i bolesti te primjeni novih tehnologija u hortikulturi. Takođe, doktor biotehničkih nauka u oblasti hortikulture ima sposobnost provođenja istraživanja u ovom području, razvijanja novih tehnologija i inovacija, kao i primjene svojih znanja u različitim industrijama koje koriste biljne resurse, poput proizvodnje hrane, lijekova, kozmetike i drugih.