Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor tehničkih nauka iz oblasti arhitekture – 180 ECTS

Doktor tehničkih nauka iz oblasti arhitekture