Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor nauka iz oblasti građevinarstva – 180 ECTS

Opšta građevina