Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktorske studije – Informacione tehnologije

Informacione tehnologije; Softversko inženjerstvo; Vještačka inteligencija

Doktor tehničkih nauka ( iz određenih oblasti )

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor tehničkih nauka ( iz određenih oblasti) – 180 ECTS.

Doktor tehničkih nauka – informacione tehnologije je osoba koja je stekla najviši nivo  akademskog obrazovanja u području informacionih tehnologija. Radi se o visokoj stručnoj i naučnoj kvalifikaciji koja omogućava njenom nositelju da se bavi istraživanjem, razvojem i primjenom naprednih tehnologija u području informacionih tehnologija.

Ovaj stepen obično uključuje opsežno istraživanje i pisanje disertacije koja je originalni doprinos naučnom području. Osoba koja stekne ovaj stepen ima visoke vještine u analizi, dizajnu i implementaciji složenih sistema i rješenja u području informacionih tehnologija, te sposobnost provođenja naučnog istraživanja i stvaranja novih tehnologija.

Doktori tehničkih nauka – informacione tehnologije su vrlo cijenjeni stručnjaci u industriji informacionih tehnologija, kao i u akademskoj zajednici. Oni se često zapošljavaju u vodećim tehnološkim preduzećima, uključujući i one u visokotehnološkoj industriji, telekomunikacijama i finansijskom sektoru, kao i u istraživačkim institucijama, univerzitetima i drugim akademskim institucijama.

Doktor tehničkih nauka – softversko inženjerstvo je osoba koja je stekla najviši nivo akademskog obrazovanja u području softverskog inženjerstva. Radi se o visokoj stručnoj i naučnoj kvalifikaciji koja omogućava njenom nositelju da se bavi istraživanjem, razvojem i primjenom naprednih tehnologija u području softverskog inženjerstva.

Ovaj stepen obično zahtijeva završetak doktorskog programa u softverskom inženjerstvu, što uključuje opsežno istraživanje i pisanje disertacije koja je originalni doprinos znanstvenom području. Osoba koja stekne ovaj stepen ima visoke vještine u projektovanju, razvoju, testiranju i održavanju softverskih sistema,  te sposobnost provođenja naučnog istraživanja i stvaranja novih tehnologija.

Doktori tehničkih nauka – softversko inženjerstvo su vrlo cijenjeni stručnjaci u industriji softverskog inženjerstva, kao i u akademskoj zajednici. Oni se često zapošljavaju u vodećim softverskim preduzećima, uključujući i one u visokotehnološkoj industriji, telekomunikacijama, medicini i drugim područjima gdje se koristi softver. Takođe se često zapošljavaju u istraživačkim institucijama, univerzitetima i drugim akademskim institucijama, gdje se bave istraživanjem, razvojem i primjenom novih tehnologija u softverskom inženjerstvu.

Doktor tehničkih nauka – vještačka inteligencija je osoba koja je stekla najviši nivo akademskog obrazovanja u području vještačke inteligencije. Radi se o visokoj stručnoj i naučnoj kvalifikaciji koja omogućava njenom nositelju da se bavi istraživanjem, razvojem i primjenom naprednih tehnologija u području vještačke inteligencije.

Ovaj stupanj obično zahtijeva završetak doktorskog programa u području vještačke inteligencije, što uključuje opsežno istraživanje i pisanje disertacije koja je originalni doprinos znanstvenom području. Osoba koja stekne ovaj stupanj ima visoke vještine u projektiranju, razvoju, testiranju i primjeni algoritama i sistema umjetne inteligencije, te sposobnost provođenja naučnog istraživanja i stvaranja novih tehnologija.

Doktori tehničkih nauka-vještačka inteligencija su vrlo cijenjeni stručnjaci u industriji vještačke inteligencije, kao i u akademskoj zajednici. Oni se često zapošljavaju u vodećim tehnološkim preduzećima, uključujući i one u visokotehnološkoj industriji, telekomunikacijama, medicini, finansijama i drugim područjima gdje se koristi vještačka inteligencija. Takođe se često zapošljavaju u istraživačkim institucijama, univerzitetima i drugim akademskim institucijama, gdje se bave istraživanjem, razvojem i primjenom novih tehnologija u području vještačke inteligencije.