Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor tehničkih nauka iz oblasti informacionih tehnologija – 180 ECTS

Doktor tehničkih nauka iz oblasti informacionih tehnologija