Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja – 180 ECTS

Željeznički saobraćaj