Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor tehničkih nauka iz oblasti tekstilnog inženjerstva za dizajn – 180 ECTS

Doktor tehničkih nauka iz oblasti tekstilnog inženjerstva za dizajn