Magistarke studije – Građevinsko inženjerstvo

Opšta građevina; Arhitektura; Rudarstvo; Geologija; Geodezija; Šumarstvo; Hortikultura

Magistar inženjer ( na odgovarajućem modulu)

Student koji odbrani magistarski  rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar inženjer na odgovarajućem modulu – 60 ECTS.

Magistar inženjer građevinarstva je osoba koja je stekla napredno znanje i vještine u području građevinarstva, koja obuhvata projektovanje, konstrukciju i upravljanje građevinskim projektima. Diplomanti ovog programa imaju široko znanje o strukturama, materijalima, hidrotehnici, geotehnici, urbanizmu, građevinskom pravu i ekonomiji. Oni su osposobljeni za rješavanje složenih tehničkih problema, razvijanje i primjenu novih tehnologija i alata u građevinarstvu, te upravljanje projektima. Magistar inženjer građevinarstva može raditi u privatnom sektoru, javnim preduzećima, vladinim agencijama, konsultantskim firmama ili se odlučiti za daljnje akademsko istraživanje i rad kroz doktorske studije.

Magistar inženjer arhitekture je osoba koja je stekla napredno znanje i vještine u području arhitekture, koje obuhvata projektiranje, planiranje i dizajniranje građevinskih objekata i prostora. Diplomanti ovog programa imaju znanje o arhitektonskoj teoriji, istoriji arhitekture, urbanizmu, ekologiji i održivosti, tehnologiji gradnje i konstrukciji. Oni su osposobljeni za rješavanje složenih tehničkih i estetskih problema u dizajnu objekata i prostora, te za primjenu novih tehnologija i alata u arhitekturi. Magistar inženjer arhitekture može raditi u privatnom sektoru, javnim poduzećima, vladinim agencijama, konsultantskim firmama ili se odlučiti za daljnje akademsko istraživanje i rad kroz doktorske studije.

Magistar inženjer rudarstva je osoba koja je stekla napredno znanje i vještine u području rudarstva, koje obuhvata procese vađenja, pripreme, obrade i transporta mineralnih sirovina. Diplomanti ovog programa imaju znanje o geologiji, geotehnici, rudarskim mašinama i opremi, procesima obogaćivanja ruda, održivosti rudarstva i zaštiti okoline. Oni su osposobljeni za rješavanje složenih tehničkih problema u rudarstvu, razvijanje novih tehnologija i alata, te upravljanje rudarskim projektima. Magistar inženjer rudarstva može raditi u rudarskim preduzećima, javnim poduzećima, vladinim agencijama, konsultantskim firmama ili se odlučiti za daljnje akademsko istraživanje i rad kroz doktorske studije.

Magistar inženjer geologije je osoba koja je stekla napredno znanje i vještine u području geologije, koje obuhvata proučavanje strukture, sastava, fizikalnih i hemijskih svojstava Zemljine kore, te procese koji utiču na nju. Diplomanti ovog programa imaju znanje o mineralima, stijenama, geološkoj kartografiji, geofizici, hidrogeologiji, seizmologiji i drugim disciplinama koje su bitne za geologiju. Oni su osposobljeni za rješavanje složenih tehničkih problema u geološkom istraživanju, razvijanje novih tehnologija i alata, te upravljanje projektima u području geologije. Magistar inženjer geologije može raditi u rudarskim preduzećima, naftnoj i plinskoj industriji, geotehničkim firmama, konsultantskim firmama ili se odlučiti za daljnje akademsko istraživanje i rad kroz doktorske studije.

Magistar inženjer geodezije je osoba koja je stekla napredno znanje i vještine u području geodezije, koje obuhvata proučavanje i mjerenje Zemljine površine i njenih obilježja. Diplomanti ovog programa imaju znanje o geodetskim instrumentima i metodama, geoinformatičkim sistemima, fotogrametriji, laserskoj tehnologiji i drugim disciplinama koje su bitne za geodeziju. Oni su osposobljeni za rješavanje složenih tehničkih problema u geodetskim projektima, razvijanje novih tehnologija i alata, te upravljanje projektima u području geodezije. Magistar inženjer geodezije može raditi u javnim preduzećima, vladinim agencijama, konsultantskim firmama ili se odlučiti za daljnje akademsko istraživanje i rad kroz doktorske studije.

Magistar inženjer šumarstva ima napredno znanje u području šumarstva, uključujući upravljanje šumama, uzgoj i njegu šuma, ekologiju šuma, zaštitu šuma od požara i štetnika, tehnologiju prerade drva i proizvodnju drvnih proizvoda, a također posjeduje i vještine za rješavanje različitih problema u šumarstvu.Magistar inženjer šumarstva ima mogućnost raditi u različitim sektorima povezanim sa šumarstvom, kao što su javna uprava, istraživanje i razvoj, privatni sektor, konsultantska preduzeća, organizacije za zaštitu okoline i druge institucije koje se bave očuvanjem prirode.

Magistar inženjer hortikulture ima napredno znanje u području hortikulture, uključujući uzgoj i njegu biljaka, uređenje okoline, krajobraznu arhitekturu, pejzažno planiranje, korištenje biljaka u urbanoj sredini i druge slične teme.Magistar inženjer hortikulture može raditi u različitim sektorima povezanim sa hortikulturom, kao što su javna uprava, privatni sektor, konsultantska preduzeća, organizacije za zaštitu okoline i druge institucije koje se bave uređenjem okoline. Ova osoba ima mogućnost razvijati projekte za uređenje parkova, vrtova, javnih prostora, sportskih terena i drugih sličnih prostora. Također, magistar inženjer hortikulture može se baviti istraživanjem, razvojem i primjenom novih tehnologija u hortikulturi, kao i edukovanjem ljudi o važnosti očuvanja prirode i zdrave okoline.