Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar inženjer građevinarstva – 60 ECTS

Opšta građevina