Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani inženjer građevinarstva – 240 ECTS

Opšta građevina