Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Osnovne studije – Mašinsko inženjerstvo

Proizvodno mašinstvo;  Motorna vozila i motori; Mehatronika

Navedeni studijski programi obuhvataće tehničku naučnu oblast u mašinskom inženjerstvu, prvog ciklusa akademskih studija i  biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom programu sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani inžinjer mašinstva na osnovu odabranih izbornih predmeta na odabranom modulu – 240 ECTS.

Proizvodno mašinstvo

Proizvodno mašinstvo je grana mašinstva koja se bavi razvojem i primjenom tehnologija i postupaka za proizvodnju proizvoda u velikim serijama. Ova grana mašinstva ima za cilj povećati efikasnost i produktivnost proizvodnog procesa kroz primjenu naprednih tehnologija, kao što su računarski upravljane mašine, robotiku, automatizaciju i druge napredne tehnologije.

Inženjeri proizvodnog mašinstva primjenjuju znanja iz mašinstva, matematike, informatičkih nauka i drugih srodnih disciplina kako bi dizajnirali i razvili procese proizvodnje, proizvodne linije i mašine koji se koriste u proizvodnji. Oni također rade na razvoju sistema kontrole kvaliteta, održavanju i optimizaciji procesa proizvodnje.

Područja primjene proizvodnog mašinstva uključuju automobilsku industriju, avioindustriju, energetiku, medicinsku tehnologiju, prehrambenu industriju i mnoge druge industrije. Inženjeri proizvodnog mašinstva igraju ključnu ulogu u razvoju i primjeni novih tehnologija koje poboljšavaju kvalitet i efikasnost proizvodnog procesa.

Motorna vozila i motori

Studenti ovog smjera dobijaju potrebna stručna znanja i vještine za vođenje sistema održavanja motornih vozila i konstrukcijsku razradu dijelova na nivou stručnih studija. Znanja su konkretna – šta osoba treba znati, a vještine – šta osoba treba moći napraviti.

Nivo kompetentnosti stručnog znanja i vještina zasniva se na poznavanju konstrukcije motornih vozila, organizacije servisiranja, provođenje tehnologije ispitivanja i održavanja ispravnosti motornih vozila.

Na osnovu širokog interdisciplinarnog znanja koje stiču na ovom studijskom programu, diplomirani inženjeri se mogu lako i jednostavno uključiti u kreativni radni proces u različitim organizacijama.

Mehatronika

Mehatronika je multidisciplinovana grana inženjerstva koja se bavi integracijom mehaničkih, elektroničkih, informatičkih i kontrolnih sistema u jedinstvenu cjelinu. Mehatronika kombinuje različita područja inženjerstva, uključujući mehaniku, elektroniku, informatiku, automatsko upravljanje, robotiku i druge.

Cilj mehatronike je razviti inovativne i efikasne proizvode i sisteme koji kombinuju mehaničke, elektroničke i računarske komponente kako bi se poboljšala funkcionalnost i pouzdanost sistema. Mehatronika se primjenjuje u različitim industrijama, uključujući industriju automobila, medicinsku tehnologiju, avioindustriju, proizvodnju i industriju robe široke potrošnje.

Mehatronika ima veliku važnost u današnjem svijetu, jer se sve više proizvoda i sistema temelji na kombinaciji različitih inženjerskih disciplina. Inženjeri mehatronike rade na razvoju novih proizvoda i sistema, poboljšanju postojećih proizvoda i usluga, te na povećanju efikasnosti i produktivnosti procesa i proizvodnje.