Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor farmacije – 180 ECTS

Doktor farmacije