Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor matematičkih i fizičkih nauka u obrazovanju – 180 ECTS

Profesor matematike i fizike