Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor računarskih i informatičkih nauka u obrazovanju – 180 ECTS

Profesor računarstva i informatike