Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor tehničkih i računarskih nauka u obrazovanju – 180 ECTS

Profesor tehnike i računarstva