Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor nauka – pedagoške/andragoške nauke – 180 ECTS