Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor nauka – psihološke nauke – 180 ECTS