Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor nauka u sportu – 180 ECTS