Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor vaspitnih nauka – 180 ECTS

Vaspitač predškolske djece