Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor pedagoških nauka iz oblasti pedagogije i psihologije – 180 ECTS

Doktor pedagoških nauka iz oblasti pedagogije i psihologije