Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Osnovne studije – Razredna nastava

Profesor razredne nastave; Vaspitač predškolske djece; Profesor pedagogije i psihologije; Diplomirani pedagog; Diplomirani psiholog; Profesor fizičke kulture i  vaspitanja; Sportski trener

Navedeni Studijski programi obuhvataće naučnu oblast na Pedagoškom programu a tri ciklusa akademskih studija. Prvi ciklus biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to Diplomirani profesor razredne nastave, diplomirani vaspitač predškolske djece, diplomirani profesor pedagogije i psihologije, diplomirani pedagog, diplomirani psiholog, diplomirani profesor fizičke kulture i vaspitanja, diplomirani trener u sportu  – 240 ECTS.

Profesor razredne nastave

Profesor razredne nastave je stručnjak za obrazovanje koji predaje u osnovnoj školi, uči učenike o osnovnim predmetima kao što su matematika, jezik, društvene nauke i prirodne nauke. Oni su odgovorni za stvaranje poučnih planova i programa, ocenjivanje učenika i rad sa roditeljima.

Vaspitač predškolske djece

Vaspitač predškolske djece je stručnjak za vaspitanje dece uzrasta od tri do šest godina. Oni su odgovorni za stvaranje sigurnog i ugodnog okruženja u učionici, učenje djece osnovnih vještina, kao što su čitanje, pisanje i brojanje, kao i podsticanje socijalizacije i emocionalnog razvoja.

Profesor pedagogije i psihologije

Profesor pedagogije i psihologije je stručnjak za obrazovni proces i psihološke faktore koji utiču na učenje i razvoj. Oni se bave istraživanjem i proučavanjem procesa učenja, formiranja stavova i ponašanja, kao i uticaja okoline na razvoj pojedinca.

Diplomirani pedagog i diplomirani psiholog

Diplomirani pedagog i diplomirani psiholog su stručnjaci za pedagogiju i psihologiju koji su završili diplomski studij u tim oblastima. Diplomirani pedagog se bavi proučavanjem procesa učenja i obrazovanja, dok diplomirani psiholog istražuje različite psihološke faktore koji utiču na ljudsko ponašanje i razvoj.

Profesor fizičke kulture i vaspitanja

Profesor fizičke kulture i vaspitanja je stručnjak za fizički razvoj i zdravlje. Oni predaju vježbe i aktivnosti koje pomažu učenicima da steknu osnovne motoričke veštine, održavaju zdrav životni stil i razvijaju emocionalnu i socijalnu dobrobit.

Sportski trener

Sportski trener je stručnjak za sportsko obrazovanje i trening. Oni se bave planiranjem i vođenjem treninga i takmičenja u različitim sportovima, pomažu sportistima da poboljšaju svoje sposobnosti i razvijaju svoje talente, kao i da održe zdrav životni stil.