Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktorske studije – Ekonomija i preduzetništvo

Doktor ekonomskih nauka ( iz određenih oblasti)

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor ekonomskih nauka iz određenih oblasti– 180 ECTS.

Doktor ekonomskih nauka je najviši stepen obrazovanja u oblasti ekonomije ili menadžmenta. Ovaj program se obično fokusira na teorijska i empirijska istraživanja u ekonomiji i menadžmentu što omogućava studentima da prodube svoje znanje i razumevanje ekonomskih fenomena, kao i da doprinesu razvoju ove naučne discipline novim istraživanjima.

Doktorski programi u ekonomiji i menadžmentu obično uključuju napredne kurseve iz makroekonomije, mikroekonomije, ekonometrije, statistike, teorije igara, industrijske organizacije, javnih politika i drugih povezanih oblasti. Studenti se obično moraju usredsrediti na jednu ili više specijalizacija, poput finansijske ekonomije, poslovne strategije, finansijskog upravljanja, marketinga, međunarodne ekonomije, ekonomske istorije, razvojne ekonomije, javnih politika, itd.

Završetak doktorskih studija u ekonomiji i menadžmentu obično zahtijeva da studenti napišu originalnu disertaciju koja doprinosi novom znanju u ovoj oblasti. Po završetku programa, studenti stiču značajne akademske kvalifikacije i mogu se upustiti u karijeru u akademskoj zajednici, istraživačkim institucijama, centralnim bankama, vladama, međunarodnim organizacijama ili drugim institucijama koje se bave ekonomijom, menadžmentom i javnim politikama.