Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor ekonomskih nauka – 180 ECTS

Poslovna ekonomija