Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor pravnih nauka, smjer bezbjednost i kriminalistika – 180 ECTS

Bezbjednost i kriminalistika