Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor pravnih nauka, smjer poslovno- civilna bezbjednost – 180 ECTS

Poslovno-civilna bezbjednost