Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistarske studije – Ekonomija i preduzetništvo

Magistar ekonomije; Magistar menadžer ( na odgovarajućem modulu )

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar  ekonomije ili  magistar menadžer na odgovarajućem modulu – 60 ECTS.

Magistar ekonomije i magistar menadžmenta su magistarski programi koji se obično zasnivaju na znanjima koja su stečena tokom prethodnih studija iz ekonomije, menadžmenta ili drugih srodnih oblasti.

Magistar ekonomije obično uključuje napredne kurseve iz makroekonomije, mikroekonomije, ekonometrije, finansija, međunarodne ekonomije, industrijske organizacije, javne politike i drugih oblasti koje se tiču ekonomskog modeliranja i analize.

Magistar menadžmenta se obično fokusira na napredne kurseve iz oblasti menadžmenta, liderstva, upravljanja ljudskim resursima, poslovne strategije, finansijskog upravljanja, marketinga i drugih povezanih oblasti. Ovaj program ima za cilj da obuči studente kako da razviju i primijene poslovne strategije, kao i kako da upravljaju ljudskim resursima i finansijskim izazovima.

Studenti koji pohađaju ove programe mogu imati priliku da se usredsrede na različite oblasti, poput javnih politika, međunarodnih poslova, upravljanja rizicima, korporativne finansije, marketinga ili preduzetništva.

Magistarski programi u ekonomiji i menadžmentu mogu biti korisni za one koji žele da se specijalizuju u ovim oblastima kako bi napredovali u karijeri, bilo u privatnom ili javnom sektoru. Ovi programi mogu biti korisni za one koji žele da rade u bankarskom sektoru, konsultantskim firmama, nevladinim organizacijama, akademskoj zajednici i drugim industrijama.