Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar menadžer za međunarodno poslovanje i diplomatiju – 60 ECTS

Međunarodno poslovanje i diplomatija