Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar prava – 60 ECTS

Opšte pravo