Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar prava, smjer poslovno-civilna bezbjednost – 60 ECTS

Poslovno-civilna bezbijednost