Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar prava, smjer privredno pravo – 60 ECTS

Privredno pravo