Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani menadžer za međunarodno poslovanje i diplomatiju – 240 ECTS

Međunarodno poslovanje i diplomatija