Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Osnovne studije – Pravo

Osnovne akademske studije traju 4 godine i nose 240 ECTS bodova.

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani pravnik – 240 ECTS, na odabranom modulu.

Opšte pravo

Osnovne studije iz opšteg prava obuhvataju temeljna pravna načela i koncepte. Studenti će istražiti pravni sistem, pravne procedure i osnovne principe pravde.

Privredno pravo

Ovi studiji se bave pravnim aspektima poslovnog okruženja. Studenti će se upoznati sa zakonima koji regulišu poslovanje, trgovinu, korporacije i finansije.

Forenzika

Ovaj program se fokusira na tehniku i znanje potrebno za istraživanje i analizu dokaza u krivičnim slučajevima. Studenti će se baviti metodama forenzičke analize, identifikacijom dokaza i kriminalističkim istraživanjem.

Poslovno-civilna bezbjednost

Studije iz ovog programa usmjereni su na razumijevanje sigurnosnih aspekata u poslovnim i civilnim okruženjima. Studenti će se baviti upravljanjem rizicima, zaštitom imovine i ljudi, te razvojem sigurnosnih politika.

Bezbjednost i kriminalistika

Opšte studije bezbjednosti i kriminalistike su programi visokog obrazovanja koji se bave proučavanjem kriminala, bezbjednosti i prava. Studenti uče o istraživanju kriminala, prevenciji, pravosuđu i faktorima koji utiču na kriminal. Ovi programi obuhvataju multidisciplinarno znanje kako bi se razumjeli i rješavali problemi u oblasti bezbjednosti i kriminala.

Krivično pravo

Ovi studiji istražuju pravni okvir i principe vezane za krivično djelovanje. Studenti će proučiti zakone, postupke i koncepte povezane s krivičnim pravosuđem.

Svaki od ovih programa nudi specifična znanja i vještine u odgovarajućem pravnom području.