Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH
  • 07/02/2023
  • Privredna Akademija

Univerzitetu “Privredna akademija” Brčko distrikt BiH izdata licenca za rad

Obavještavamo stručnu javnost, buduće studente, kao i ostala zainteresovana lica da je visokoškolskoj ustanovi Univerzitet "Privredna akademija" Brčko distrikt BiH...

  • 11/12/2020
  • Privredna Akademija

Javni poziv za izbor nastavnika Univerziteta “Privredna akademija” Brčko distrikt BiH

JAVNI POZIV ZA PROFESORE I ASISTENTE I NJIHOVOM ANGAŽOVANJU U NASTAVI UNIVERZITET ”PRIVREDNA AKADEMIJA” BRČKO (U OSNIVANJU) U skladu sa...