Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Poštovani studenti Fakulteta tehničkih nauka,

Na studijskim programima : Građevinsko inženjerstvo, Saobraćajno inženjerstvo, Mašinsko inženjerstvo, Elektrotehnika, Informacione tehnologije i Zaštita;  prvog i trećeg ciklusa na svim godinama studija, biti održane redovne konsultacije 13.01.2024. godine u periodu  od 10.30h u prostorijama Univerziteta. Molimo vas da ukoliko postoji potreba, prije pomenutog datuma, kontaktirate predmetne profesore te uskladite vase predispitne obaveze.

Srdačan pozdrav.