Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Poštovani studenti,

Prijava ispita je u toku i trajaće do 25.01.2024. godine, i možete je završiti na matičnoj stranici Univerziteta na  linku : https://privrednaakademija.edu.ba/prijava-za-polaganje-ispita/  ; ili lično u prostorijama Univerziteta u Studentskoj službi.

Molimo vas da blagovremeno izvršite prijavu ispita.

Ispitni rok počinje 29.01.2024. godine i trajaće do 10.02.2024. godine.

Raspored ispita će biti naknadno objavljen te vas molimo da redovno pratite stranice i platformunašeg Univerziteta.