Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor menadžmenta, smjer menadžment u zdravstvu  – 180 ECTS

Doktor menadžmenta, smjer menadžment u zdravstvu