Magistarske studije – Pedagogija i psihologija

Student koji odbrani magistarskog rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova,  i to magistar, na odabranom modulu – 60 ECTS.

Psiholog

Magistar psiholog iz oblasti humanističkih nauka produbljuje razumevanje ljudske psihe sa naglaskom na lični rast, dublje aspekte ličnosti i duhovne dimenzije. Primjenjuje humanističke terapijske pristupe kao što su klijent-centrirana terapija, gestalt terapija ili eksistencijalna terapija.

Magistri psihologije iz oblasti humanističkih nauka mogu raditi u terapijskim centrima, kliničkim okruženjima, edukativnim institucijama, istraživačkim projektima ili kao edukatori za lični rast. Njihov doprinos je ključan za pružanje dublje psihološke podrške i razumevanja, uz osnaživanje pojedinaca da ostvare svoj puni potencijal.

Humanist

Magistar humanist istražuje širok spektar humanističkih disciplina kao što su filozofija, književnost, umetnost, kultura i društvene vrednosti. Fokusira se na dublje razumevanje ljudskog iskustva, kulturnih fenomena i etičkih pitanja.

Radi kao istraživač, edukator ili analitičar, doprinoseći kritičkom razmišljanju i širenju znanja u humanističkim oblastima. Njegovo delovanje se ogleda u interpretaciji umetničkih dela, analizi društvenih procesa i proučavanju dubokih filozofskih koncepta.

Magistri humanist mogu raditi u oblasti visokog obrazovanja, kulturnim institucijama, izdavaštvu, analitičkim agencijama ili istraživačkim projektima. Njihov rad obogaćuje društvo razumevanjem ljudske kreativnosti, vrednosti i dubokih pitanja o postojanju.

Pedagog

Magistar pedagog u oblasti humanističkih nauka proučava obrazovne procese i razvoj pojedinca sa posebnim naglaskom na humanističke vrednosti, individualnost i ljudsko iskustvo. Fokusira se na dublje razumevanje učenika, njihovih potreba i ličnog rasta.

Radi kao edukator, savetnik ili istraživač, primenjujući humanističke pristupe u obrazovnom kontekstu. Njegov rad podstiče aktivno učenje, kritičko razmišljanje i razvoj emocionalne inteligencije kod učenika. Takođe, podržava lični razvoj i samospoznaju učenika.

Magistri pedagogije iz oblasti humanističkih nauka mogu raditi u školama, obrazovnim institucijama, edukativnim centrima, nevladinim organizacijama ili istraživačkim projektima. Njihov doprinos je ključan za obogaćivanje obrazovnog iskustva učenika kroz humanističku perspektivu i podržavanje njihovog ličnog rasta.

Defektologija

Magistarske studije iz defektologije omogućavaju studentima da prodube svoje znanje o specijaliziranim aspektima rada sa osobama sa posebnim potrebama. Programi se često fokusiraju na razvoj i primjenu specifičnih terapijskih tehnika, analizu individualnih potreba osoba sa invaliditetom i upravljanje edukativnim programima prilagođenim specifičnim potrebama. Diplomanti sa magistarskom diplomom mogu raditi kao stručnjaci u specijaliziranim terapijskim centrima, voditi edukativne programe za osobe sa posebnim potrebama i raditi na razvoju politika i strategija za inkluzivno obrazovanje.