Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistarske studije – Primjenjena sociologija

Student koji odbrani magistarskog rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar sociologije na odgovarajućem modulu – 60 ECTS..

Sociolog

Magistar sociologije proučava društvene procese, strukture i interakcije. Analizira društvene fenomene kroz teorijske i empirijske metode. Radi kao istraživač, analitičar ili edukator. Može raditi u istraživačkim institucijama, akademskim okruženjima, medijima, analitičkim agencijama ili vladinim organizacijama.

Sociolog društvene analitike

Ovaj magistar se fokusira na primenu kvantitativnih i kvalitativnih metoda za analizu društvenih fenomena. Radi kao analitičar, istraživač ili konsultant za analizu društvenih podataka. Može raditi u istraživačkim institucijama, think-tankovima, marketinškim agencijama ili vladinim organizacijama.

Sociolog rada i organizacije

Magistar ovog profila istražuje dinamiku rada u organizacijama, analizira radne procese i međuljudske odnose. Radi kao HR analitičar, konsultant za organizacijski razvoj ili menadžer ljudskih resursa. Zaposlenje nalazi u kompanijama, konsultantskim firmama, javnom sektoru i nevladinim organizacijama.

Socijalni radnik

Ovaj magistar pruža podršku pojedincima i zajednicama u suočavanju sa socijalnim izazovima. Radi kao terapeut, savjetnik ili interventor. Može se zaposliti u socijalnim službama, centrima za socijalni rad, bolnicama, školama, organizacijama za zaštitu djece i žrtava nasilja.

 

Mogućnosti zaposlenja za ove profile variraju u zavisnosti od lokacije i specifičnih potreba društva. Ovi magistarski programi omogućavaju dublje razumevanje i specijalizaciju u odgovarajućim oblastima, što otvara vrata za različite karijere u istraživanju, analizi, upravljanju i pružanju podrške zajednicama i pojedincima.