Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistarske studije – Umjetnost i mediji

Student koji odbrani magistarskog rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar sa odabranim izbornim predmetima odgovarajućeg modula – 60 ECTS.

Muzički umjetnik (klavir,solo pjevanje,gudački instrument i gitara,kompozicija)

Magistarske studije diplomiranog muzičkog umjetnika nude dublje istraživanje i usavršavanje u oblastima klavira, solo pjevanja, gudačkih instrumenata, gitare i kompozicije. Program se fokusira na tehničku virtuoznost, interpretaciju i stvaralaštvo. Studenti se usmjeravaju ka visokom nivou umjetničkog izraza i dubljoj razumijevanju muzičke teorije.

Kroz intenzivan rad sa mentorima i nastavnim osobljem, studenti razvijaju svoje veštine izvođenja i stvaranja muzike. Program također podstiče kritičko razmišljanje i istraživanje u vezi sa savremenim pristupima muzičkoj interpretaciji i komponovanju.

Magistri muzičke umjetnosti mogu nastaviti svoje karijere kao profesionalni izvođači, nastavnici, solisti, kamerni muzičari ili kompozitori. Također, imaju priliku za dalje istraživanje i specijalizaciju u okvirima muzičke industrije. Magistarski program pruža priliku za dublje uranjanje u muzičku umjetnost i ostvarivanje visokih profesionalnih dostignuća.

Akademski slikar(slikarstvo,grafika,fotografija, vajarstvo,grafički dizajn)

Magistarske studije  diplomiranog akademskog slikara pružaju napredno istraživanje i razvoj veština u oblastima slikarstva, grafike, fotografije, vajarstva i grafičkog dizajna. Program se fokusira na kreativnost, tehničku virtuoznost i dublje razumijevanje umjetničkih koncepta.

Kroz mentorski rad i individualni pristup, studenti dalje razvijaju svoje umjetničke talente i eksperimentišu sa različitim tehnikama i medijima. Program također podstiče kritičko razmišljanje i teorijsko istraživanje u vezi sa likovnom umjetnošću.

Magistri likovnih umjetnosti mogu nastaviti karijere kao samostalni umjetnici, izlagati na umjetničkim izložbama, raditi kao dizajneri, vajari ili fotografi. Također, imaju priliku za dalje istraživanje i razvoj u okvirima umjetničke prakse. Magistarski program omogućava umjetnicima da prodube svoje razumijevanje likovne umjetnosti i ostvare visoke profesionalne uspjehe.

Dramski umjetnik (gluma,kamera šminka,producent,filmska i TV režija)

Magistarske studije dramskog umjetnika nude napredno istraživanje i usavršavanje u oblastima glume, kamere, šminke, produkcije, filmske i TV režije. Program se fokusira na dublje razumevanje umetničkog izraza i tehničkih aspekata filmske i pozorišne produkcije.

Kroz intenzivan rad sa mentorima i stručnjacima, studenti dalje razvijaju svoje glumačke veštine, tehnike šminkanja, kamere i režije. Također, istražuju aspekte produkcije kao što su scenaristički pristupi, montaža i producentski poslovi.

Magistri dramskih umetnosti mogu nastaviti karijere kao glumci, reditelji, šminkeri, producenti ili kamermani u pozorištu, filmu, televiziji i drugim medijima. Program omogućava studentima da se prodube u svojoj struci i postignu visoke profesionalne uspehe u različitim aspektima dramske umetnosti.

Mediji i komunikologija(novinar, komunikolog za odnose sa javnošću)

Magistarske studije u oblasti medija i komunikologije omogućavaju diplomiranim novinarima i diplomiranim komunikolozima za odnose sa javnošću da dalje istraže i prodube svoje znanje i veštine. Program se fokusira na napredne tehnike istraživanja, medijsku analizu, strategije komunikacije i razumevanje javnosti.

Diplomirani novinari se usavršavaju u istraživačkom novinarstvu, novinarskoj etici, digitalnom novinarstvu i kreiranju sadržaja za različite medije. Diplomirani komunikolozi za odnose sa javnošću se bave razvojem komunikacionih strategija, upravljanjem reputacijom, kriznom komunikacijom i interakcijom sa medijima i javnošću.

Magistri medija i komunikologije mogu nastaviti karijere kao novinari istraživači, urednici, PR menadžeri, medijski analitičari, komunikacioni stručnjaci ili savetnici za odnose sa javnošću. Program omogućava dublje razumevanje dinamike medija i komunikacije, što je ključno za uspeh u današnjem medijskom okruženju.